Alfa Devín

Naša spoločnosť je zameraná na stavby od menšieho rozsahu, ako je stavba rodinných domov, rekonštrukcie bytových a nebytových priestorov, až po stavby veľkého rozsahu, kde spolupracujeme s veľkými firmami, ako je napr. ZIPP Bratislava, DSC Bratislava a iné.

Kontakt

ALFA DEVÍN s.r.o.

Adresa:
Kozičova 9, 841 10 Bratislava, Devín

IČO: 00895784
IČ DPH: SK 2020334844

tel/fax: +421 2 65730412
email: alfadevin@alfadevin.sk