STAVEBNÁ A OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ

Naša stavebná a obchodná spoločnosť pôsobí na stavebnom trhu už od roku 1990 a za toto obdobie sme našou prácou uspokojili množstvo zákazníkov.

Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je stavebná činnosť. Nevyhýbame sa ani menším zákazkám, ako sú rekonštrukcie a stavby menšieho rozsahu. Postavili sme veľké množstvo rodinných domov (hrubé stavby, ako aj stavby na kľúč). Zateplili sme viacero bytových domov a úzko sme spolupracovali a spolupracujeme s veľkými firmami pri realizácii stavieb, ako je ELESKO v Modre, TESCO Břeclav, Logistické centrum v Senci, Logistické centrum pri Viedni, bytové domy vo viacerých častiach Bratislavy, obchodné centrum v Bratislave – Dlhé diely, atď. Samostatnou činnosťou našej spoločnosti je aj sanácia a rekonštrukcia pamiatkovo chránených budov.

V rámci cenovej úrovne sa naša spoločnosť v Bratislave pohybuje mierne nad stredom, ale pri nezmenených projektoch zaručujeme vopred dohodnutú cenu, dohodnutý termín ukončenia prác a samozrejme aj vysokú kvalitu vykonávaných prác.

Stavebná divízia spoločnosti zabezpečuje stavby hlavne s použitím stavebných systémov YTONG a POROTHERM, strešnú krytinu BRAMAC a BENDERS, prípadne s použitím PVC izolácií.

Z PSV prác realizujeme zatepľovanie objektov, vnútorné a vonkajšie omietky, keramické obklady a dlažby, zámkové dlažby, bitumenové a PVC hydroizolácie, sadrokartónové konštrukcie a elektroinštalačné práce. Na uvedené činnosti máme vyškolených a certifikovaných pracovníkov.

Mimo stavebnej činnosti zabezpečujeme aj nákladnú automobilovú dopravu, prevádzkujeme požičovňu náradia a predaj stavebného materiálu vo vlastných stavebninách.

1. Vznik spoločnosti: november 1990

2. Sídlo spoločnosti: Kozičova 9, 841 10 Bratislava, Devín

IČO:                             00895784

IČ pre DPH:               SK 2020334844

3. Konatelia spoločnosti :

Ing. Achim Fridrik                                                                                         Ing. Kamil Frimmel

zakladajúci člen a riaditeľ spoločnosti (ekonomika)                                 zakladajúci člen spoločnosti

email: fridrik@alfadevin.sk                                                                           email: frimmel@alfadevin.sk

mob: +421 905 614 690                                                                                 mob: +421 905 614 691

Ing. Ivan Bothgál                                                                                          Ing. Bohumír Bolla

príprava stavieb                                                                                              obchod a realizácia stavieb

email: bothgal@alfadevin.sk                                                                        email: bolla@alfadevin.sk

mob: +421 918 689 625                                                                                 mob:  +421 918 392 032