50 bytových jednotiek pre MÚ BA Nové Mesto BA Bojnická 09/1997 04/1998

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Rekonštrukcia vchodu domu BA Sibírska ul. 06/1997 09/1997

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
100 bytových jednotiek pre MÚ BA Nové mesto BA Bjnická ul. 07/1998  05/1999

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Rekonštrukcia predajne kníh – Luxor Alembic s.r.o. 10/1998 11/1998

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Rodinný dom – novostavba  BA Devín,
Kozičova ul.
09/1998 05/1999

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Predajňa zmiešaného tovarupre MÚ Nové Mesto BA Bojnická ul 10/1998 02/1999

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Rodinný dom v Prievoze – rekonštrukcia BA Prievoz 10/1998 03/2000

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Vila Franc.part.8 – rekonštrukcia a prístavba BA Frac.part. 8 08/1999 06/2000

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Rekonštrukcia podkrovia 10 b.j. Povraznícka 12-16 Bytové družstvo, Povraznícka 09/1999 12/2000

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Rekonštrukcie krovu a nová krytina BRAMAC BA Devín,
Kremeľská ul.
07/2000 08/2000

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Rekonštrukcie krovu a nová krytina BRAMAC BA Devín,
Kremeľská ul.
02/2001 03/2001

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Rekonštrukcie krovu a nová krytina BRAMAC BA Devín,
nám.práce
11/2000 12/2000

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Realizácia strechy krytinou BRAMAC BA Rača 09/2000 10/2000

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Realizácia strechy krytinou BRAMAC BA Trnávka 10/2000 11/2000

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Realizácia strechy krytinou BRAMAC BA Kramáre 11/2000 12/2000