Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Realizácia strechy krytinou BRAMAC Limbach 01/2001 02/2001

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Realizácia priečok zo staveb. systému Hebel SĽUK,
BA Rusovce
05/2000 05/2001

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Rekonštrukcie krovu a nová krytina BRAMAC  BA Devín 06/2001 07/2001

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Realizácia strechy krytinou BRAMAC Vojka pri Dunaji 05/2001 05/2001

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Rekonštrukcie krovu a nová krytina BRAMAC a prístavba Devínská Nová Ves 06/2001 08/2001

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Výmena strešnej krytiny (BRAMAC) a príprava podkrovia
na výstavbu bytov
BA Súťažná ul.  09/2001 01/2002

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Výmena strešnej krytiny (BRAMAC) a príprava podkrovia
na výstavbu bytov
BA Revúcka ul.  10/2001 06/2002

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Prístavba veľkoobchodu kozmetiky zo stavebného systému
Hebel – kompletná dodávka
 Bojnická ul. BA 10/2001 05/2002

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Výmena strešnej krytiny na rodinnom dome (BRAMAC) Svätý Jur 03/2002 04/2002

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Výmena strešnej krytiny na rodinnom dome (BRAMAC) BA Rača 03/2002 04/2002

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Dostavba “Servisného a doškolovacieho strediska”,
administratíva a skladová časť zo stavebného
systému Hebel cca 1.200 m2 zastavanej plochy
BA Dvojkrížna  04/2002 01/2003

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Novostavba rodinného domu (stavebný systém Hebel)
bez strechy
Nové Zámky 10/2002 10/2002

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Zateplenie bytových domov cca 4000 m2 vrátane omietok
a opravy strešnej krytiny
BA Bojnická
19 – 23
07/2002 10/2002

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Novostavba rodinného domu (stavebný systém Hebel),
vrátane strešnej krytiny BRAMAC
Budmerice 09/2002 12/2002

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Prístavba rekreačného domu (stavebný systém Hebel), vrátane strešnej krytiny BRAMAC  Bellova Ves 10/2002 11/2002

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu BA Devín 10/2002 10/2003

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Rekonštrukcia rodinného domu BA Trnávka 02/2003 03/2003

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Rekonštrukcia oplotenia a oprava BA Devín 04/2003 05/2003

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Novostavba štyroch rodinných domov domov
zo stavebného systému HEBEL realizácia “na kľúč”
štyria investori, Borinka 04/2003 12/2003

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Zateplenie bytového domu vrátane klampiarských konštrukcií BA Rusovce 07/2003 08/2003

 

Stavba, druh vykonanej práce Miestor Dátum realizácie
Zateplenie rodinného domu BA Rača 08/2003 08/2003

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Novostavba rodinného domu zo stavebného
systému Hebel bez strešnej krytiny
Bernolákovo 08/2003 10/2003

 

Stavba, druh vykonanej práce Miesto Dátum realizácie
Nadstavba ubytovne “Čarny” zo stavebného
systému Hebel, Hebel 500 m2 stropy
BA Odborárska ul. 08/2003 09/2003